Provádíme tyto rozbory vody

 • Rozbory vody Praha
  Rozbory vody Praha
  Pitná voda
 • Teplá Voda
 • Voda z bazénů a veřejných koupališť
 • Voda pro energetiku
 • Voda pro stavební účely
 • Průsaková voda
 • Odpadní splašková voda
 • Voda z lapolů a myček aut

Pitná voda

 • Krácený rozbor pitné vody podle vyhlášky 252/2004 Sb
 • Úplný rozbor pitné vody podle vyhlášky 252/2004 Sb.

 

U malých zdrojů vody (nedezinfikované zdroje do 5 m3 za den, studny u rodinných domů) jsou změkčeny limity pro organotrofní mikroby (počty kolonií při 22 a 36°C).

Teplá Voda

 • Mikrobiologické a biologické ukazatele - legionely, počet kolonií při 36°C
 • Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele - barva, ChSK-Mn, chlor, oxid chloričitý, fosforečnany, pach, pH, teplota, trihalomethany, zákal
 • TOC (stanovení celkového organického uhlíku)

Voda z bazénů a veřejných koupališť

 • Bazénová voda - pH, zákal, chlor volný a vázaný, TOC, dusičnany, ORP (redox - potenciál), Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, počet kolonií při 36°C, Legionella sp.
 • Upravená voda před vstupem do bazénu - ORP (redox - potenciál), Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, počet kolonií při 36°C, Legionella sp.
 • Vstupní (plnicí) voda - TOC, dusičnany

Voda pro energetiku

 • Chemické ukazatele - pH, vodivost, KNK 4.5, KNK 8.3, ZNK 8.3, tvrdost, siřičitany, oxid fosforečný, železo, křemík, měď, rozpuštěný kyslík

Provádíme rozbory kotelní vody, napájecí vody a vratného kondenzátu. Rozbory se zaměřují na ukazatele významné z hlediska korozního potenciálu vody.

Technické udáje

Voda pro stavební účely

 • Chemické ukazatele - pH, vodivost, KNK 4.5, ZNK 8.3, agresivní CO2, tvrdost, vápník, hořčík, RL, sírany, index nasycení

Zjišťujeme agresivitu vody a její vliv na stavby a na potrubní rozvody.

Průsaková voda

 • Chemické ukazatele - pH, tvrdost, alkalita, volný chlor, chloridy, sírany, dusičnany, dusitany, N-NH4, CHSK-Mn, CHSK-Cr

Rozbory průsakové vody mohou s jistou pravděpodobností určit příčinu průsaku (průsak vodovodní vody, kanalizace, místní podzemní voda,...).

Odpadní splašková voda

 • Základní ukazatele - ChSK-Cr, BSK-5, nerozpuštěné látky
 • Další ukazatele - N-NH4, N-NO3, N-NO2, N celkový, P celkový, kovy, organické látky, extrahovatelné látky

Voda z lapolů a myček aut

 • Základní ukazatele - ropné látky, ChSK(Cr), rozp. látky, nerozp. látky, pH

 

Podle přání je možné provést pouze některá stanovení či některá další stanovení přidat. Laboratoř Peal s.r.o. interpretuje výsledky a pomáhá při řešení případných problémů.

Aktuální ceník Ekologické laboratoře Peal s.r.o.

                                                                                                                     POPTAT NAŠE SLUŽBY

Rozbory vody Praha > Rozbory > Rozbory vody