Ekologická laboratoř PEAL má následující akreditace

Soubor:
ia_osvědčení_o_akreditaci_č._612-2018.pdf
Popis:
ČIA osvědčení o akreditaci č. 612-2018
Formát:
pdf
Velikost:
1MB
Soubor:
ia_osvědčení_o_akreditaci_č._612-2018_příloha.pdf
Popis:
ČIA osvědčení o akreditaci č. 612-2018 příloha
Formát:
pdf
Velikost:
386kB
Soubor:
mŽp_autorizace_k_měření_emisí_č.j.739-780-12-hl.pdf
Popis:
MŽP autorizace k měření emisí č.j.739-780-12-Hl
Formát:
pdf
Velikost:
262kB
Soubor:
mŽp_autorizace_k_měření_imisí_č.j.3402i-820-09-ks.pdf
Popis:
MŽP autorizace k měření imisí č.j.3402I-820-09-KS
Formát:
pdf
Velikost:
909kB
Soubor:
mŽp_autorizace_k_měření_úrovně_znečištění_č.j.84051-env-15.pdf
Popis:
MŽP autorizace k měření úrovně znečištění č.j.84051-ENV-15
Formát:
pdf
Velikost:
332kB

 

  • ČIA osvědčení o akreditaci č. 612-2018
  • ČIA osvědčení o akreditaci č. 612-2018 příloha
  • MŽP autorizace k měření emisí č.j.739-780-12-Hl
  • MŽP autorizace k měření imisí č.j.3402I-820-09-KS
  • MŽP autorizace k měření úrovně znečištění č.j.84051-ENV-15 

 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ovzdusi_ochrana/$FILE/OOO-stanoviska_autorizace-02102012.pdf