Provádíme tyto rozbory odpadů a zeminy

  • Rozbory odpadů a zeminy
    Rozbory odpadů a zeminy
    Výluhová zkouška
  • Provádíme zkoušky odpadů
  • Limity pro odpady na skládkách
  • Limity pro ukládání na povrch terénu
  • Limity pro vytěžované zeminy
  • Limity pro zavážení podzemních prostor

Výluhová zkouška

Provádíme výluhové zkoušky podle tabulky 2.1. vyhlášky 294/2005 Sb.
Rozsah stanovení
Základní ukazatele - DOC, fenol. index, chloridy, sírany, fluoridy, As, Ba, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo, RL, pH

Limity pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky inertního odpadu

Provádíme zkoušky odpadů podle tabulky 4.1. vyhlášky 294/2005 Sb.
Rozsah stanovení
Základní ukazatele - BTEX, uhlovodíky C10-C40, PAU, PCB, TOC

Limity pro ukládání na povrchu terénu

Provádíme zkoušky odpadů podle tabulky 10.1. vyhlášky 294/2005 Sb.
Rozsah stanovení
Základní ukazatele - As, Cd, Cr celkový, Hg, Ni, Pb, V, BTEX, PAU, EOX, uhlovodíky C10 - C40, PCB

Limity pro vytěžené zeminy, hlušiny a sedimenty pro ukládání na povrch terénu nebo k zavážení podzemních prostor

Provádíme zkoušky zemin, hlušin a sedimentů podle Přílohy č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb., ve znění Zákona č. 9/2009 Sb.
Rozsah stanovení
Základní ukazatele - Zn, Cu, Co, Ba, Be, As, Cd, Hg, Ni, Pb, V, BTEX, TCE, PCE, PAU, AOX, uhlovodíky C10 - C40, PCB

                                                                                                                     POPTAT NAŠE SLUŽBY


Podle přání je možné provést pouze některá stanovení či některá další stanovení přidat.

Aktuální ceník Ekologické laboratoře Peal s.r.o.

 

Rozbory vody Praha > Rozbory > Rozbory odpadů a zeminy