Provádíme rozbory

 • Rozbory ovzduší Praha
  Rozbory ovzduší Praha
  Měření emisí
 • Měření imisí
 • Rozbor ovzduší v pracovní prostředí
 • Rozbor ovzduší vnitřních prostředí budov

Měření emisí

Provádíme měření emisí v plném rozsahu podle vyhlášek a vl. nařízení č. 354, 355, 356/2002 Sb., 509/2005 Sb., 615/2006 Sb. a 146/2007 Sb. Laboratoř je držitelem autorizace MŽP a akreditace ČIA

Měření imisí

Provádíme měření imisí v plném rozsahu podle vyhlášky č. 597/2006 Sb. Laboratoř je držitelem autorizace MŽP.

Technické udáje

Rozbor ovzduší v pracovní prostředí

Provádíme měření pracovního prostředí podle vl. nařízení č. 178 / 2001 Sb. v platném znění. Laboratoř má akreditaci na vybrané zkoušky - TOL, kovy, prašnost,... viz příloha osvědčení ČIA

 • Prašnost celková
 • Respirabilní prach
 • Částice frakce PM 10
 • Chemické látky
 • Rozpouštědla, amoniak, formaldehyd, ...

                                                                                                                     POPTAT NAŠE SLUŽBY

Rozbor ovzduší vnitřních prostředí budov

Provádíme měření vnitřního prostředí budov podle vyhlášky č. 6/2003 Sb. Laboratoř má akreditaci na vybrané zkoušky - TOL, kovy, prašnost,... viz příloha osvědčení ČIA

 • mikroklimatické podmínky
 • chemické ukazatele - oxid dusičitý, prachové částice frakce PM 10, prachové částice frakce PM 2,5; CO, O3, amoniak, benzen, toluen, xyleny, styren, ethylbenzen, formaldehyd, trichlorethylen, tetrachlorethylen a další látky
 • výskyt mikroorganismů

Aktuální ceník Ekologické laboratoře Peal s.r.o.

                                                                                                                     POPTAT NAŠE SLUŽBY

Rozbory vody Praha > Rozbory > Rozbory ovzduší