Historie naší laboratoře

Laboratoř vznikla v roce 1992, zaměstnává dvě desítky zaměstnanců (včetně 5 VŠ chemických směrů) a poskytuje akreditované služby v oborech analýzy vod, odpadů a zemin, měření emisí a imisí a měření v pracovním prostředí a vnitřním prostředí staveb a v neposlední řadě také akreditované odběry výše zmíněných vzorků.

 

Atesty - Laboratoř je akreditovaná

                                           POPTAT NAŠE SLUŽBY

Další informace

Ročně vyšetřujeme přes 12000 vzorků vod a zpracujeme cca 300 protokolů o měření emisí, imisí a měření v pracovním prostředí.

V oboru mikrobiologie a biologie vyšetřujeme převážně vzorky pitných vod, vod z plaveckých a koupelových bazénů a vzorky teplé vody, včetně akreditovaného stanovení legionel.

Provádíme speciální dezinfekce v rozvodech teplé vody (prevence legionel v hotelech a zdravotnických zařízeních), v plaveckých a koupelových bazénech a ve filtrech.